Nordland musikkfestuke

nordland-music-festivalNordland musikkfestuke har skapt magiske konsertopplevelser på utradisjonelle steder gjennom 35 år.

Bredt nedslagsfelt

Musikkfestuka skal romme en rekke ulike musikk- og stiluttrykk. Derfor tilbys et program med blant annet rock, pop, jazz, klassisk og folkemusikk, for å nevne noe.

Konsertarenaene varierer, og kan være alt fra en fjelltopp, til en park eller kirke. Her møtes natur og kultur på en helt spesiell måte. Felles for disse arenaene er at de ligger i Nordland fylke. Festivalen har med andre ord stor geografisk spredning, og er derfor en av Norges største ikke bare målt i antall besøkende.

Fra Olsokfest til nordnorsk fest

Festivalen het opprinnelig Olsokdagene, og ble etablert i 1980 som en ren Olsokfeiring. Senere fikk denne feiringen navnet Musikkfestuka, eller Nordland Musikkfestuke. Tidspunktet for arrangementet har riktignok vært det samme hele veien; i starten av august hvert år.

En publikumshit

Festivalen drar mange tusen konsertgjengere hvert år. I 2016 kunne arrangøren melde om hele 11.345 solgte billetter. Dersom man regner med alle aktiviteter i regi av festivalen, var det 24.000 deltakere.

Satser på de unge og lovende

Under Musikkfestukas program “Nye Talenter”, kan sangere, eller musikere, fra Nordland, få sjansen til å stå på scenen og opptre for et større publikum. De eneste kriteriene for å søke, er at man er ungdom mellom 15 og 19 år, som driver med musikk, og at man har et ønske om å opptre på scenen.

Fra det regionale til det internasjonale

Musikkfestuka har et fokus på å fremme regionalt kulturliv samtidig som det internasjonale aspektet skal skinne gjennom. Dette gjøres ved å inkludere og engasjere lokale, regionale og nasjonale aktører, som får bestemte oppdrag til festivalen.

Her ser du en oversikt over tidligere festivalartister:

 • Raghnild Furebotten
 • Svante Henryson
 • Rolf-Erik Nystrøm
 • Knut Erik Sundquist
 • Evilyn Glennie
 • Christian Lindberg
 • Ingebjørg Kosmo
 • Birgitte Christensen
 • Tore Johansen
 • Terje Nilsen
 • Sveinung Lillebjerka
 • Susanne Lundeng
 • Arvid Engegård
 • Bodø Sinfonietta
 • Ketil Hugaas
 • Brodsky Quartet
 • Trondheim Solistene
 • Sigmund Lillebjerka
 • Rolf Wallin