Natur- og kulturminner i Nordland

nature-and-heritage-sites-in-nordlandNordland er et fylke rikt på natur- og kulturminner. Da fylket er langstrakt, er det ikke alltid at kultur- og naturhistoriske elementer er like lett tilgjengelige for allmennheten. Museer og kulturelle prosjekter spiller derfor en sentral rolle i bevaringen av geografiske, levemessige, eller kunstneriske særtrekk i regionen.

En natur med kontraster

Noe av det kanskje mest karakteristiske med nordnorsk natur er kontrasten mellom hav og fjell. Fra fjordene og skjærgården reiser fjellet seg bratt mot himmelen, og skaper et ofte dramatiske og vilt landskap.

Klima og miljøvern

Med vakker, uberørt natur, kommer gjerne også viktige og verdifulle naturressurser. Nordland har både fisk og olje/gass, Norges to fremste eksportartikler. Miljøvernere har i lang tid engasjert seg i kampen mot åpning av oljefelt i Lofoten/Vesterålen, og har vist at Nordland er et fylke hvor det er mange, og tidvis motstridende interesser.

Nordland nasjonalparksenter

Nasjonalparker har som formål å bevare og fremme visse naturtyper, landskapsformasjoner, fauna og dyreliv, og er nærmest som en institusjon å regne i norsk naturliv. Nordland har i alt åtte slike nasjonalparker, spredt rundt i det ganske fylke. Oppgaven til Nordland nasjonalparksenter er å formidle informasjon om disse på best mulig måte, slik at de som er interessert enkelt kan oppsøke og lære mer om natur i Nordland. Selve senteret ligger i Saltdal, 125 km fra Bodø. I høysesong holder de åpent alle dager – ellers i året er åpningstidene noe mer begrenset, eller etter avtale.

Spor i nord

“Spor i nord” er en fotosamling som viser hele 3000 kulturminner fra Nordlandsregionen. Denne fotosamlingen er dessuten del av et større prosjekt som går ut på å samle inn og dokumentere kulturhistoriske minner og elementer i det nordlandske kulturlandskapet. Dette arbeidet er resultatet av en større innsats og kartlegging i regionen, og er en viktig del i satsingen på langsiktig og bærekraftig kulturminneforvaltning.