Fakta om Nordland

facts-about-nordlandNordland er ett av 19 norske fylker, og er med sine 242 000 innbyggere Norges tiende største fylke målt i innbyggertall. Det er Norges mest langstrakte fylke, og strekker seg hele 500 km mellom nabofylkene Nord-Trøndelag og Troms. Dette innebærer naturligvis også at fylket har en lang kystline – hele 25% av Norges kystlinje ligger i Nordland fylke. Denne kystlinjen rommer en rekke fjorder, hvorav Ofotfjorden er den lengste av disse.

Visste du at…

 • …Nordland har en rekke grotter? Disse er dannet av kalkstein, og den mest berømte er Grønligrotta, som ligger i Rana.
 • Norges nest største isbre ligger i Nordland? Svartisen dekker omlag 370 kvadratkilometer flateareal, og er delt i to; én vestre og én østre del.
 • …Nordland har hele 13 flyplasser?
 • …det er 44 kommuner i Nordland fylke? Disse dekker tilsammen 12 % av Norges totale landareal.
 • …det lengste elvevassdraget heter Vefsna? Dette er ett av i alt 260 vassdrag i fylket
 • …Norges nest største innsjø ligger i Nordland? Det heter Røssvatnet, og tok plasseringen fra Femunden i 1957, da Røssvatnet ble oppdemt.
 • …Nordland har et rikt fugleliv? 11 av 25 de største fuglefjellene i Norge ligger i Nordland fylke
 • …fylket er kjent for sine havstrømmer? Dette skyldes at havdypet ligger så tett inn mot land. De største og mest kjente strømmene er Saltstraumen og Moskstraumen. Førstnevnte er faktisk verdens sterkeste malstrøm.
 • …Bodø er fylkeshovedstad i Nordland? Bodø ligger i Salten, og har omlag 50.000 innbyggere. Nord Universitet har sin hovedbase her.
 • …Nordland tidligere var en betegnelse på hele den nordligste landsdelen?
 • …fylkesvåpenet til Nordland illustrerer en sort båt på gul bakgrunn? Denne båten er ment å illustrere den kjente nordlandsbåten – en historisk båttype som ble benyttet i hele Nord-Norge, helt opp til russergrensen.
 • …den høyeste fjelltoppen i Nordland heter Oksskolten med sine 1916 meter, er den ikke bare Nordlands høyeste, men også Nord-Norges høyeste fjelltopp.